Over h19 academie

wat is h19 Academie?

H19 academie is een driejarig beeldend verdiepingstraject van h19 centrum voor de kunsten Oosterhout, met als referentiekader de hedendaagse kunst (nationaal en internationaal) h19 academie is discipline overstijgend. Je wordt gestimuleerd om binnen je beeldende onderzoek alle denkbare disciplines te hanteren. Zowel vlak, ruimtelijk als digitaal.

Je gaat aan de hand van vrije opdrachten opzoek naar je motivatie tot creatie. Hierin staat centraal: een vrije, experimentele en onbegrensde verkenning van het gehele beeldende spectrum in alle verschijningsvormen.

Hierin wordt je gecoacht door 3 professionele kunstenaars die een brede ervaring hebben binnen het kunstonderwijs.

hoe werkt het blog?

Bij de h19Academie verwachten we een hoge mate van zelfstandigheid. Eens per maand zijn er fysieke lessen waarin we het werk bespreken. Tussentijds post je wekelijks je vorderingen op een gemeenschappelijk blog: http://www.h19academie.com. Bij de posts horen diverse foto’s van het werk plus de gemaakte stappen.

Op élke wekelijkse post volgt een comment van een van de coaches van h19 Academie. In deze comment reageert de docent op je gemaakte stappen en doet handreikingen hoe je het persoonlijke proces kan vervolgen / verrijken. Alle posts zijn zichtbaar voor álle deelnemende cursisten.
h19Academie cursisten kunnen ook op elkaars posts reageren.

tekenen naar waarneming

Dit onderdeel loopt als een rode draad door het hele jaar. Tijdens de negen bijeenkomsten op h19 wordt er klassikaal naar waarneming getekend. Dit kan zijn naar stilleven of (naakt)model. De desbetreffende coaches begeleiden hierin de cursisten. 

Daarnaast verwachten we dat je een aantal keer per week zélf thuis tekent naar waarneming. De essentie hiervan betreft het verbreden en intensiveren van je ruimtelijke en waarnemende vermogen. Dit vermogen is een van de grondslagen waarop kunst is gebaseerd.

technische impuls-workshops

Je wordt gedurende het jaar meegenomen in een nieuwe beeldende technieken. Tijdens de eerste themales zal dit onderdeel er vooral op gericht zijn je tools te geven op wat voor een manier je het artistiek proces in kan gaan en er voor te zorgen dat dit proces kunt vervolgen. Vanuit het motto: Kunst is geen ideeënmachine.

Lopende het jaar zal gekeken worden binnen welk technisch terrein er behoefte is binnen de groep. Op basis hiervan wordt een technisch inhoudelijke les vorm gegeven van 1 van de 3 vaste coaches, of door een externe professional.

interdisciplinair

h19Academie is een driejarig discipline overstijgend traject. Je wordt gestimuleerd om binnen je beeldende onderzoek alle denkbare disciplines te hanteren. Zowel vlak, ruimtelijk als digitaal.